Tilaa tulkkaus

Tilaa tulkkaus

Tulkkauksen kieli

Tilaajan tiedot

Hakulomake

Hakulomake

Yhteystiedot

Maximum file size: 134.22MB

Tulkkaus- ja käännöskielet

Soita meille!

Kuinka tulkin kanssa työskennellään?

Näin työskentelet tulkin kanssa

Ensimmäinen tulkkivälitteinen tapaaminen häämöttää lähitulevaisuudessa ja tulkin kanssa työskentely alkaa jo vähän mietityttää. Mitenköhän asiat sujuvat? Kuinka tulkille tulisi puhua? Voinko luottaa tulkin kääntämiin puheenvuoroihin? Olemme koonneet tähän listaukseen muutamia yleisimpiä pohdinnan aiheita tulkin kanssa työskentelystä, sekä vinkkejä tulkkivälitteisiin vastaanottoihin. Ainakin nämä asiat olisi hyvä tietää tulkin kanssa työskentelystä ennen ensimmäistä kohtaamista.

 

Tulkin työskentelyä ohjaavat periaatteet

Minä-muoto. Tulkki tulkkaa aina minämuodossa, jolloin tulkkauksen tilaaja ja käyttäjä pääsevät kommunikoimaan mahdollisimman sujuvasti. Ajatuksena on mahdollistaa suora viestintä osapuolten välillä, jolloin tulkattavalle asiakkaalle suunnattuja puheenvuoroja ei tarvitse suunnata tulkille “Sano hänelle, että”-tyyliin. Kontaktin voi ottaa siis suoraan tulkattavaan, tulkin hoitaessa viestinnän kielellisen puolen. 

Sisällön muuttumattomuus. Tulkki tulkkaa vain keskustelun, mitään siihen lisäämättä tai siitä poistamatta. Tulkit eivät siis esimerkiksi itsenäisesti tiivistä asiasisältöjä, tai lisää omia huomioitaan tulkatun viestin sekaan. 

Neutraalius. Tulkki on aina neutraali eikä ilmaise omia mielipiteitään. Tulkki on paikalla vain tasavertaisempaa viestintää mahdollistamassa, eivätkä tulkin henkilökohtaiset mielipiteet saa vaikuttaa tulkkauksen sisältöön. Tulkki myös tarvittaessa selkeyttää rooliaan tulkkaustilanteen alussa.  

Vaitiolovelvollisuus. Tulkkejamme sitoo aina ehdoton vaitiolovelvollisuus. Kaikki tulkkaustilanteessa sanottu jää aina vastaanottohuoneeseen. Yleensä tulkkimme selkeyttää tulkattavalle myös tämän asian tilanteen alussa, jotta keskustelua voitaisiin käydä turvallisemmin mielin.  Mikäli tulkki tekee tilanteessa muistiinpanoja sujuvan tulkkaamisen tueksi, myös muistiinpanot hävitetään aina jälkeenpäin tietoturvallisesti.  

Jääviydestä ilmoittaminen. Tulkki ilmoittaa jääviydestään tulkkaustilanteessa heti sen huomattuaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sukulaisuus-, ystävyys-, riita-, tai velkasuhdetta. Näiltä tilanteilta vältytään tehokkaammin, jos tilauksen yhteydessä voidaan ilmoittaa tulkattavan nimi. Näin tulkki pystyy tarkistamaan jääviyssuhteensa etukäteen. Joskus kuitenkin jääviyden tajuaa vasta paikan päällä, sillä kaikkien koko nimiä ei aina tiedä. Silloin tulkki ilmoittaa jääviydestään välittömästi sen tajuttuaan ja tilanteeseen järjestetään pikimmiten toinen tulkki. 

Kaikki tulkkimme ovat sitoutuneet noudattamaan asioimistulkin ammattisäännöstöä, joka on kaikkea tulkin toimintaa ohjaava eettinen koodi. 

Vinkkejä sujuvampaan työskentelyyn

Riittävä aika. Hyvä nyrkkisääntö tulkin kanssa työskentelyyn on varata kaksi kertaa enemmän aikaa tulkattavan henkilön kanssa asioimiseen. Tämä siksi, että puheenvuorot etenevät tulkin “kautta” eteenpäin tulkattavalle ja toisinpäin.  

Selkokieli. Tulkin kanssa työskennellessä kannattaa myös hyödyntää selkokieltä ja selittää hankalat käsitteet auki sanallisesti: tulkki todennäköisesti osaa kääntää käsitteen, mutta voi olla, että sana itsessään ei sano tulkattavalle mitään. 

Riittävän lyhyet puheenvuorot. Valtaosa meiltäkin tilatuista tulkkauksista on konsekutiivitulkkauksia, jolloin puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen. Siksi on hyvä pitää taukoja kyllin usein, ettei tulkin tarvitse tulkata pitkää monologia kerralla. Tulkit tekevät usein muistiinpanoja puhutusta, jotta tulkkaus olisi mahdollisimman tarkka, mutta kaikista tarkimpaan lopputulokseen päästään, kun puheenvuorot ovat tarpeeksi lyhyitä. Pitkän puheenvuoron osuessa kohdalle, voi olla hyvä pitää pieni tauko ja jatkaa, kun puhe on tulkattu.  

Roolin selkeytys. Tulkkejamme on ohjeistettu selkeyttämään roolinsa uusien asiakkaiden ja tulkattavien kanssa heti tilanteen aluksi, mutta mikäli tämä sattuu tulkilta syystä tai toisesta unohtumaan, tulkkia voi pyytää tekemään niin heti tilanteen aluksi. Näin kaikille paikallaolijoille selkeytyy, että tulkki on paikalla vain mahdollistamassa viestintää, ei esimerkiksi tulkattavan avustajana tai muuta vastaavaa.  

Parasta, mitä voit vieraskielisen asiakkaasi eteen tehdä, on panostaa ammattitaitoiseen tulkkiin. Tulkin kanssa työskentely on paljon sujuvampaa, kun tulkki osaa asiansa. Esimerkiksi Tulkkikeskus Ästerän tulkkeja tilaamalla saat väistämättä paikalle alan kokeneen ja kouluttautuneen asiantuntijan. Tulkilla on valtavan suuri rooli viestinnän mahdollistajana ja usein vain tulkki tietää ja ymmärtää tarkalleen, mitä eri osapuolet ovat tilanteessa sanoneet. Siksi on erityisen tärkeää, että tulkki on tilanteen päällä ja osaa hommansa.  

Sujuvia tulkkaushetkiä! :) 

Psst! Mikäli yhteiset pelisäännöt askarruttavat, kannattaa myös käydä kurkkaamassa asioimistulkin ammattisäännöstöä, jota kaikki tulkkimme ovat sitoutuneet noudattamaan. Voit myös ottaa yhteyttä toimistoomme, sillä vastaamme tulkkaukseen liittyviin kysymyksiin mielellämme!