Tilaa tulkkaus

Tilaa tulkkaus

Tulkkauksen kieli

Tilaajan tiedot

Hakulomake

Hakulomake

Yhteystiedot

Maximum file size: 134.22MB

Tulkkaus- ja käännöskielet

Soita meille!

Puhettani tulkataan – miten toimin?

tulkille puhuminen - tilanne 3 ihmisen välillä

 

Ensimmäistä kertaa tulkkivälitteisesti viestiminen saattaa tuntua jännittävältä, jopa oudoltakin. Mihin minun tulisi puhuessani katsoa? Miten tulkille tulisi puhua? Mitä tulisi ottaa huomioon? Kuinka varmistan ymmärryksen vieraskielisessä tilanteessa?

Parhaimmillaan tulkin kanssa työskentely on saumatonta vuorovaikutusta, joka ylittää kieli- ja kulttuurirajat. Pahimmillaan se voi olla väärinymmärryksiä vilisevää sähellystä, josta kukaan ei ymmärrä mitään. Ästerän ammattitaitoisten tulkkien avulla tulkkaustilanne hoituu laadukkaasti ja tehokkaasti. Tähän blogitekstiin olemme listanneet avuksesi vinkkejä, joiden avulla voit itse lähestyä tulkkivälitteistä työskentelyä varmemmin mielin.

Haluamme myös muistuttaa, että tulkkivälitteisesti työskennellessä ei tarvitse olla eri kielien tai kulttuurien asiantuntija – näiden rajojen ylittämisen voit jättää tulkin huoleksi, eikä tulkin kanssa toimimista tarvitse jännittää. Mikäli kuitenkin haluat jotain “kättä pidempää” tulkkaustilanteiden hallitsemiseen, alta löytyvät vinkit on tarkoitettu tekemään tulkkivälitteisistä tilanteista helpommin lähestyttäviä. Olitpa siis ensikertalainen tai kokenut konkari, näistä vinkeistä on varmasti hyötyä tulkkiavusteisen viestinnän sujuvoittamisessa!

Kuusi vinkkiä tulkkivälitteiseen viestintään & tulkille viestimiseen:

1. Valmistaudu tilanteeseen etukäteen

Mieti tarkasti, mitkä asiat haluat ehtiä käymään läpi, sillä tulkkivälitteisesti työskennellessä viestintään kuluu aikaa kaksinkertaisesti. Tulkin on helpointa välittää sanomat laadukkaasti kohdekielelle, kun puheenvuorot ovat selkeitä ja tiiviitä. Jos tiedossa on haastava tai vaikeaselkoinen tilanne, voit jopa mahdollisesti miettiä alustavia vuorosanoja valmiiksi etukäteen! Mahdollisuuksien mukaan on myös hyvä pyrkiä välttämään monimutkaisia käsitteitä, jotka saattavat aiheuttaa sekaannusta kieltä käännettäessä.

 

2. Esittele itsesi ja tulkki

Kohtaaminen on hyvä aloittaa eri osapuolten esittäytymisellä. On myös hyvä todeta tilanteen aluksi, että viestintä tapahtuu tulkin avulla. Tulkki esittelee myös oma-aloitteisesti itse itsensä, mutta jos tämä jää syystä tai toisesta toteutumatta, tulkkia voi pyytää esittäytymään. Yleensä Ästerän tulkit myös asioimistulkkien ammattisäännöstön mukaisesti selkeyttävät rooliaan ja tehtäväänsä paikan päällä tilanteen aluksi, jotta tulkin neutraali asema tulisi kaikille selväksi heti alussa.

 

3. Puhuttele yleisöä, älä tulkkia

Mieti, kuka on viestintäsi varsinainen kohde. Tulkki on läsnä välittämässä viestisi kohdekielelle, mutta varsinainen viestintä tulisi suunnata puheen tarkoitetulle kohteelle, esimerkiksi vieraskieliselle asiakkaalle, puhetta kuuntelemaan tulleelle yleisölle tai monikielisen kokouksen muille osapuolille. Puheenvuoroa ei tarvitse myöskään sanoittaa tulkille “sanotko, että…”-tyylisesti, vaan voit puhua suoraan, aivan kuin ilman tulkkia viestiessäkin.

 

4. Varmista ymmärrys epävarmoissa tilanteissa

Tulkkivälitteisessä työskentelyssä väärinymmärrysten riski korostuu, sillä kieli kulkee ulkopuolisen henkilön “kautta”. Toisinaan voikin jäädä epäselväksi, onko asiakas tai keskustelukumppani varmasti ymmärtänyt sanomasi. Tällaisissa epävarmoissa tilanteissa on täysin mahdollista kysyä tarkentavia kysymyksiä, tai rohkaista toista osapuolta kysymään itse lisää. Avoimilla kysymyksillä, kuten “onko vielä jotain, mitä haluaisit kysyä?”, “ymmärsitkö asian, vai haluatko että selitän vielä lisää?” tai “ymmärsinkö nyt oikein, eli…” on mahdollista varmistaa, että viesti on ymmärretty oikein ja siten pienentää väärinymmärryksen riskiä. Tulkki ei voi itse ottaa kantaa tulkattavan ymmärrykseen, mutta hän välittää mielellään kysymykset eteenpäin kohdekielelle!

 

5. Suhtaudu tilanteeseen avoimesti

Avoimesta asenteesta on hyötyä varsinkin, jos olet työskentelemässä tulkkivälitteisesti ensimmäistä kertaa. Etenkin aluksi oman puheen tauottaminen tulkkia varten ja selkosuomeksi viestiminen voivat tuntua haastavilta. Avoimuus uutta tilannetta kohtaan auttaa selättämään alkuhankaluudet ja siivittää siten positiivisempaa vuorovaikutuskokemusta kohti. Kunnioitus ja kiinnostus erilaisia kulttuuritaustoja kohtaan auttavat myös paljon monikielisissä kohtaamisissa.

 

6. Kysy & anna palautetta

Mikäli tilanteesta, asiakkaan kulttuuritaustasta tai kielellisistä asioista jää jotain epäselvyyksiä, tarkentavia kysymyksiä voi kysyä tulkilta sekä tilanteen aikana, että tilanteen jälkeen. Monet tilaajistamme ovat esimerkiksi saaneet hyödyllistä kulttuurikontekstuaalista tietoa vieraskielisen asiakkaan taustasta ja toimintatavoista kysymällä asiasta tulkeiltamme. Voit halutessasi antaa  tulkille myös palautetta tilanteen jälkeen. Palautteesi auttaa tulkkia kehittymään työssään sekä sujuvoittaa yhteistyötänne myös jatkoa ajatellen. Palautetta voit antaa myös suoraan toimistollemme, joko soittamalla 044 08888 02 tai sähköpostitse toimisto@tulkkaus-astera.com

Jos kaipaat vielä lisää vinkkejä ja ohjeita tehokkaaseen työskentelyyn tulkin kanssa, voit käydä lukemassa parhaat nyrkkisääntömme tulkin kanssa toimimiseen sekä lisätietoa konsekutiivi- eli peräkkäistulkkauksesta tulkkauslajina! Askarruttavissa asioissa voit myös aina soittaa toimistolle ja kysyä vinkkejä asiakaspalvelustamme. Me autamme mielellämme!

Sujuvia tulkkaushetkiä kaikille!