Tilaa tulkkaus

Tilaa tulkkaus

Tulkkauksen kieli

Tilaajan tiedot

Hakulomake

Hakulomake

Yhteystiedot

Maximum file size: 134.22MB

Tulkkaus- ja käännöskielet

Soita meille!

Mistä on käännöspalvelut tehty?

käännöspalvelut voivat olla mutkikas juttu

Kielentarkistus, todistuskäännös, auktorisoitu käännös…. Mikä ihme tähän tilanteeseen pitäisi valita?

Käännöspalveluihin lukeutuu monia eri käännöstyyppejä eri painotuksineen. Erilaisia käännöstyyppejä käytetään moniin eri tarkoituksiin, ja jokaisella on siten myös oma toimintalogiikkansa.

Lähettämällä käännettävän dokumenttisi tarjouspyynnön yhteydessä toimistollemme, asiantuntevat tilauskoordinaattorimme osaavat kyllä valita tekstillesi oikeanlaisen käännöstyypin. Asiakkaana on kuitenkin hyvä olla tietoinen siitä, miten eri palvelut toimivat. Näin selkeytyy muun muassa se, millä perusteella kääntäjä on päätynyt käännösdokumentin kanssa tekemiinsä valintoihin.

Tässä tekstissä erittelemme tarkemmin, mistä eri käännöspalveluissa on kyse!

Auktorisoitu käännös

Tärkein asia, joka sinun tulee tilauksen yhteydessä tietää käännöspalveluista, on tieto dokumentin auktorisoinnin tarpeesta. Tämän tarpeen saat selville vastaamalla yhteen kysymykseen: Onko käännettävänä dokumenttina asiakirja, jonka tulee olla todistusvoimainen myös viranomaisten silmissä?

Tarve auktorisoinnille määrittyy dokumentin käyttötarkoituksen mukaan. Jos kyseessä on esimerkiksi todistuskäännös, jonka tarkoitus on todistaa vieraskielisille viranomaisille jotain, kuten avioliittotodistus, ajokortti tai lääkärinlausunto, vaaditaan yleensä myös dokumentin auktorisointia. Suosittelemme lämpimästi tutustumaan dokumentin hyödyntämiseen liittyviin käytänteisiin, eli esimerkiksi kohdemaan viranomaisten käytäntöihin, tai kohdeyliopiston hakuvaatimuksiin.

Auktorisoitu käännös eli virallinen käännös on auktorisointikokeen läpäisseen kääntäjän virallisella leimalla varustettu dokumentti. Leiman sisältävä käännetty dokumentti, esimerkiksi todistus tai diplomi, kantaa samaa todistusvoimaa viranomaistarkoituksissa, kuin alkuperäiskielinen asiakirja. Mikäli tarvetta lainvoimaiselle todistusvoimalle ei ole, auktorisointi ei ole välttämätön.

Käännöksen auktorisoinnin yhteydessä on myös hyvä ottaa huomioon käännöksen toimitusaika! Usein viranomaiset haluavat nähdä käännöksen alkuperäisversion varmistaakseen leiman virallisuuden, eikä skannattu tai sähköinen versio silloin riitä. Tämän vuoksi auktorisoidut käännökset usein postitetaan suoraan toivomaasi osoitteeseen.

Yleinen kielenkäännös

Tämän kategorian alle menee valtaosa käännöspalveluistamme, ja se onkin auktorisoitujen käännösten jälkeen yleisin käännösmuotomme. Kyseessä on nimensä mukaisesti yleisluontoinen palvelu, jossa kääntäjä kääntää tekstin toivotulle kielelle toivotussa aikataulussa.

Yleiset käännökset koskevat siis yleistason asiakirjoja. Näihin voivat lukeutua esimerkiksi käyttöohjeet, pakkausselosteet, tiedotteet, artikkelit ja kaunokirjalliset teokset. Kääntäjä pyrkii työssään pitämään käännetyn version kielelliset merkitykset mahdollisimman samoina kuin alkuperäisversiossa. Käännämme myös laajasti erilaisia yritystekstejä, kuten vuosikertomuksia, oppaita ja esitteitä.

Mikäli käännökseen sisältyy paljon haastavaa ja alakohtaista sanastoa, joka vaatii kääntäjältä paljon itsenäistä selvittelyä, saatetaan käännöksestä periä myös vaativuuslisää. Tällaisia tekstejä ovat yleisimmin esimerkiksi lääketieteelliset, teollisuusalaan liittyvät sekä kemialliset tekstit. Jokainen käännöstyö arvioidaan kuitenkin erikseen, ja vaativuuslisä ilmoitetaan myös selkeästi sähköpostiisi saapuvassa tarjouspyynnössä.

Luova kielenkäännös

Jos kyseessä on jollain tavalla viihteellinen tai kaupallinen teksti, on usein kyse luovasta kielenkäännöksestä. Tekstin ollessa kirjavaa, kääntäjän tulee pohtia sanankäänteille, esimerkiksi vitseille tai slangisanoille mahdollisimman hyvä kohdekielinen vastine. Esimerkiksi kaunokirjalliset ja markkinointitarkoituksiin hyödynnettävät tekstit tarjoavat myös kääntäjälle hieman vapaammat kädet käännöstyön suhteen.

Kuten kaikissa käännöstöissä, myös luovan käännöksen tarkoituksena on säilyttää alkuperäistekstin viestinnällinen tyyli eri kielialueilla. Tavoitteena on, että käännetty teksti herättää kohdeyleisössään samanlaisen reaktion, kuin alkuperäiskielelläkin. Esimerkiksi huumoriin liittyy paljon konteksti- ja kulttuurisidonnaisuuksia, jotka vaativat myös kääntäjältä luovuutta, jotta samankaltainen merkitys välittyy myös kohdekielelle. Vakiintuneet sanonnat ja sananlaskut osoittavat hyvin sen, miksi sanasta sanaan kääntäminen ei aina toimi.

Kielentarkistus

Kielentarkistus keskittyy erityisesti kielen virheettömyyteen ja tekstien selkeyteen. Kielentarkistuksessa kielialan asiantuntija käy läpi tekstin sujuvuuden, kieliopin ja oikeinkirjoituksen. Se on oikolukua perusteellisempi palvelu, jossa kielialan ammattilaisen avustuksella tekstistä tehdään helppolukuinen ja sujuva kokonaisuus.

Teemme kielentarkistuksia kaikille tekstilajeille, mutta palvelusta voi hyötyä erityisen paljon tietyissä olosuhteissa. Kielentarkistusta suositellaan erityisesti tilanteissa, jossa teksti on kirjoitettu jollain muulla kuin kirjoittajan äidinkielellä, esimerkiksi suomea äidinkielenään puhuvan englanniksi kirjoittama teksti. Natiivitasolla kieltä osaava ammattilainen käy läpi tekstin kaikkine vivahteineen, jotta tarkoitettu merkitys välittyy varmasti kohdeyleisölle.

Myös haastavaa tai vaikeaselkoista sanastoa sisältävät tekstit, kuten akateemiset artikkelit, hyötyvät kielentarkistuksesta. Yleisimpiä kielentarkastuksen kohteita ovatkin esimerkiksi erilaiset tieteelliset artikkelit ja opinnäytetyöt, markkinointimateriaalit ja yritystekstit.

Lokalisointi

Lokalisointi tarkoittaa käännösalan palvelua, jossa käännettävä dokumentti muokataan sekä kielellisiltä että kulttuurisilta ominaisuuksiltaan kohdealueelle myyntiin sopivaksi kokonaisuudeksi.

Varsinaisessa lokalisoinnissa kääntäjällä on siis mahdollisuus ottaa hieman suurempia vapauksia, sillä tavoitteena on käännöstyön lisäksi muuttaa sisältöjä kohdekulttuuriin sopiviksi. Lokalisointi sisältää siis käännöstyön lisäksi myös sisältöjen sovittamisen toivottuun kulttuuriin, jotta sanoma tavoittaa yleisön mahdollisimman hyvin.

Lokalisointia toteutetaan yleensä esimerkiksi verkkosivuihin, sovelluksiin ja erilaisiin kampanjasisältöihin. Erilaisten käyttöliittymien yhteydessä lokalisointi on erityisen tärkeää, jotta ohjelmistoa osataan käyttää myös kohdemaassa.

Lokalisointia on mahdollista tehdä myös ilman varsinaista käännöstyötä, ja tällöin palvelu lukeutuu pikemminkin kielentarkistuksen alle. Tästä esimerkkinä toimii amerikanenglannilla kirjoitetun esitteen muokkaaminen brittienglantiin.

Lokalisoinnissa puhutaan usein hieman suuremmista projekteista, joten suosittelemme lämpimästi ottamaan yhteyttä tarjouspyyntölomakkeemme kautta.

 

Täyden palvelun kielitoimistona meiltä löytyy luonnollisesti asiantuntijoita kaikkien näiden käännöstyyppien toteuttamiseen. Tutustu uudistuneisiin käännöspalveluihimme klikkaamalla TÄSTÄ!