Tilaa tulkkaus

Tilaa tulkkaus

Tulkkauksen kieli

Tilaajan tiedot

Hakulomake

Hakulomake

Yhteystiedot

Maximum file size: 134.22MB

Tulkkaus- ja käännöskielet

Soita meille!

Mikä ihmeen konsekutiivitulkkaus?

“Tarkoitatko nyt siis varmasti simultaanitulkkausta?” kysyvät tilauskoordinaattorimme usein. “Löytyykö teiltä asianmukainen äänieristetty koppi tulkkauslaitteineen simultaanitulkkausta varten? Vai onko tarvetta kyseisten välineiden vuokraamiselle?” Tämän kysymyksen jälkeen linja yleensä hiljenee hetkeksi. “Tuota… Mikäs sen ihan tavallisen tulkkauksen nimi olikaan?”. Ei hätää, törmäämme vastaavanlaisiin tilanteisiin viikoittain!

Ja ei ihme, simultaanitulkkaus on usein syystä tai toisesta tulkkausmuotojen nimistä tutuin. Suurimmassa osassa tapauksista muutaman tarkentavan kysymyksen jälkeen selviää yleensä kuitenkin, että tarve olisi ennemminkin konsekutiivitulkkaukselle. Konsekutiivi onkin tulkkauslajeistamme ehdottomasti tilatuin, se “ihan tavallinen” tulkkauspalvelu!

Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin suosituimmasta tulkkauslajistamme.

Mitä tarkoittaa konsekutiivi?

Tulkkauslajin nimi on hieman haastava, joka voi osaltaan hankaloittaa nimen muistamista. Sana “konsekutiivi” on lainasana englannin sanasta “consecutive”, joka tarkoittaa peräkkäisyyttä, ainaista tai ajallista. Englantiin sana on puolestaan todennäköisesti rantautunut samaa tarkoittavasta ranskan sanasta “consécutif”. Ranskankielinen sana puolestaan pohjautuu alun perin latinan sanoihin “com” (jonkun kanssa) ja ”sequi” (seurata).

Nimensä mukaisesti konsekutiivitulkkauksessa puhuja ja tulkki ovat siis äänessä vuorotellen. Joskus konsekutiivitulkkauksesta puhutaan myös peräkkäistulkkauksena. Käytännössä tämä toteutuu siten, että tulkkaustilanteen osapuoli puhuu asiansa ja tulkki kääntää sisällöt tilanteen toiselle osapuolelle. Tulkki puhuu aina minämuodossa, jotta tulkatut puheenvuorot olisivat mahdollisimman lähellä alkuperäisiä. Tulkki puhuu siis aina puheenvuoron pitäneen “suulla”. Tulkki kannattaakin sijoittaa tilanteessa aina eri osapuolten väliin jos mahdollista, jotta asetelma olisi mahdollisimman neutraali.

Konsekutiivitulkkauksessa tulkki ottaa usein myös muistiinpanoja muistaakseen puheen sisällöt. Siksi puhetta on hyvä tauottaa, jotta tulkki saa tulkattua sisällöt mahdollisimman tarkasti. Jokaisella tulkilla on oma tyylinsä kirjata sisältöjä ylös: jotkut käyttävät symbolisia lyhenteitä eri sanoista, toiset kirjoittavat ylös puhesisältöjen avainsanat virkistääkseen muistiaan koko puheenvuoron kulusta. Jotkut harvat puolestaan eivät tarvitse muistiinpanolehtiötä ollenkaan, mutta tämä vaatii lähes virheetöntä kuulomuistia.

Oscar-gaalan monikieliset kiitospuheet toimivat erittäin selkeinä esimerkkeinä konsekutiivitulkkauksesta. Alta löydät paljon näkyvyyttä saaneen korealaisohjaaja Bong Joon-Hon ja hänen tulkkinsa Sharon Choin taidonnäytteen.

Miten konsekutiivi eroaa simultaanista?

Konsekutiivi- ja simultaanitulkkaus eroavat toisistaan yksinkertaisesti siten, että konsekutiivissa eri osapuolet puhuvat peräkkäin, simultaanissa tulkki tulkkaa samalla kun puhuja on äänessä. Simultaanitulkkauksessa tulkki siis kuuntelee ja puhuu yhtäaikaisesti, jolloin sisältö kääntyy ns. muutaman sanan puhujaa “jäljessä”.

Hyvä ja tutuksi tullut esimerkki simultaanitulkkauksesta on valtioneuvoston tiedotustilaisuuksien viittomakielinen tulkkaus (ks. esimerkki alta). Myös esimerkiksi EU:n ja YK:n kokouksissa osallistujilla on usein kuulokkeet, joista voivat kuunnella puheita omalla äidinkielellään tai englanniksi simultaanitulkin välityksellä. Etenkin tällaisissa tilanteissa äänieristetyt tilat sekä tulkkauslaitteet ovat ehdottoman tärkeitä laadukkaan tulkkauksen takaamiseksi.

Simultaanitulkkausta voidaan toteuttaa myös kuiskaustulkkauksena. Kuiskaustulkkaus soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa muuten yksikielisessä tilaisuudessa vain muutama paikallaolijoista tarvitsee tulkin. Tässä tulkkauslajissa nimensä mukaisesti tulkki istuu tulkkia tarvitsevien henkilöiden lähellä ja tulkkaa puhutut sisällöt hiljaa henkilöiden korvaan. Tulkkaus suunnataan vain pienelle osalle paikallaolijoista, joten tulkkauslaitteille ei ole tarvetta.

Sekä simultaani että konsekutiivi ovat haastavia tulkkauslajeja, mutta simultaanitulkkaus on yhtäaikaisuutensa vuoksi kognitiivisesti raskaampaa. Tämän vuoksi simultaanitilanteissa tulkkia olisi hyvä vaihtaa vähintään puolen tunnin välein. Konsekutiivitulkkauksen kestolle suositeltu raja on noin tunti. Näiden aikaikkunoiden jälkeen tulkin kognitiivinen rasitus alkaa olla jo niin suurta, että ilman taukojen pitämistä tulkkauksen laatu saattaa kärsiä.

Parhaat vinkkimme konsekutiivitulkkaukseen

Lyhyet puheenvuorot. Tulkin on helpompi kääntää puheenvuoro tarkasti, kun puheenvuorot pysyvät järkevän mittaisina. Aivan jokaisen lauseen jälkeen ei tarvitse pitää taukoa, mutta pitkien monologien tulkkaaminen tarkasti on haastavaa. Hyvänä nyrkkisääntönä on, että viimeistään muutaman minuutin kohdalla kannattaa antaa tulkin puhua.

Kaksinkertaisen ajan varaaminen. Kaikki puheenvuorot sanotaan ääneen tulkkivälitteisyyden vuoksi “kahdesti”, joten aikaa asian käsittelyyn tulee varata vähintään kaksin verroin, verrattuna tilanteeseen jossa tulkkia ei hyödynnetä.

Kolmioasento. Jos tilanteessa on vain kaksi osapuolta ja tulkki, paikallaolijoiden kannattaa istua ns. “kolmioasennossa” siten, että tulkki on sijoitettu osapuolten väliin kolmion kärjeksi. Näin varmistetaan, että kaikki osapuolet kuulevat yhtä hyvin. Tulkin asettaminen eri osapuolten väliin korostaa myös hyvin tulkin puolueetonta asemaa tilanteessa: tulkki on täysin neutraali osapuoli, eikä siten kummankaan tilanteessa olevan ”puolella”, vaan paikalla vain mahdollistamassa yhdenvertaisen viestinnän.

Taukojen pitäminen. Tilanteen kestäessä useita tunteja, on hyvä pitää esimerkiksi tunnin välein lyhyt tauko, jotta tulkki saa hieman lepuutettua aivojaan. Taukojen pitäminen on muutenkin varmasti kaikille pitkäkestoisen tilanteen osapuolille hyväksi.

 

Konsekutiivitulkkaus sopii siis parhaiten tilanteisiin, jossa käytössä on kaksi kieltä ja riittävästi aikaa. Konsekutiivia tilataan eniten muutaman henkilön tilanteisiin, mutta tulkkimme ovat hoitaneet onnistuneesti myös ryhmätilanteita onnistuneesti konsekutiivitulkkauksena. Soita meille niin etsimme tilanteeseesi parhaiten vastaavan tulkin sekä tulkkauslajin! Tilauskoordinaattorimme auttavat mielellään :) Voit myös lukea lisää muista tulkkauspalveluistamme