Tilaa tulkkaus

Tilaa tulkkaus

Tulkkauksen kieli

Tilaajan tiedot

Hakulomake

Hakulomake

Yhteystiedot

Maximum file size: 134.22MB

Tulkkaus- ja käännöskielet

Soita meille!

Vuorotellen vai kuiskaten?

tulkkaus eri menetelmillä - ihmisiä istumassa ja keskustelemassa ringissä

 

Tulkkaus voi toteuttaa monella erilaisella menetelmällä, aina korvaan kuiskaamisesta erillisen mikrofonin hyödyntämiseen. Oikea menetelmä valikoituukin tulkkaustilanteen yksityiskohtien mukaan.

Henkilökuntamme neuvoo mielellään oikean menetelmän löytämisessä, mutta etsinnät voi aloittaa myös vastaamalla esimerkiksi näihin kysymyksiin:

  • Onko kyseessä yleisötilaisuus vai muutaman henkilön tapaaminen?
  • Kuinka moni henkilö tilanteessa tarvitsee tulkkausta?
  • Kuinka paljon tulkkaukselle on aikaa?
  • Kuinka vuorovaikutteisesta tilanteesta on kyse?
  • Tarvitseeko tilanteessa tulkata “molempiin suuntiin” eli kahdelle eri kielelle?

Me Ästerällä tarjoamme viittä erilaista tulkkausmenetelmää. Tästä tekstistä löydät eriteltynä jokaisen menetelmän erityispiirteet.

Konsekutiivitulkkaus

Konsekutiivitulkkaus eli peräkkäistulkkaus on tulkkauslajeistamme yleisin. Nimensä mukaisesti se tarkoittaa tulkkausmuotoa, jossa puhuja ja tulkki ovat vuorotellen äänessä. Perusmuotoinen konsekutiivitulkkaus soveltuu erinomaisesti yleisimpiin, vuorovaikutteisiin tulkkaustilanteisiin, joissa paikalla on kahdesta muutamaan osallistujaa.

Myös ryhmätilanteita voidaan tulkata konsekutiivina, mutta tällöin on hyvä muistaa, että tulkkauksen onnistumiseksi äänessä voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.

Tulkkaus tapahtuu yleisimmin läsnäolotulkkauksena, mutta se onnistuu myös etänä, esimerkiksi puhelimitse tai Teamsin välityksellä.

Onnistuakseen laadukkaasti konsekutiivitulkkaus vaatii sitä, että puhujat tauottavat puheenvuorojaan riittävän usein. Vaikka monet tulkit käyttävätkin tulkkauksen tukena erilaisia muistiinpanotekniikoita, pitkää monologia on haastavampi tulkata kuin tasaisesti tauotettua puheenvuoroa. Lue muut vinkkimme konsekutiivitulkkaukseen klikkaamalla TÄSTÄ.

Sopii parhaiten: yleisimmät asioimistilanteet, jotka vaativat vuorovaikutteisuutta, esimerkiksi oikeus, terapia, pankki, neuvottelu yms.

Tiesitkö? Myös esimerkiksi julkisia puheita tulkataan konsekutiivitulkkauksena. Tässä yksi alan tunnetuimmista tyylinäytteistä Oscar-gaalasta: korealaisohjaaja Bong Joon-Hon ja hänen tulkkinsa Sharon Choin taidonnäyte.

 

Prima vista

Prima vista-tulkkauksessa tulkki kääntää asiakirjan tai tekstidokumentin suullisesti tulkkauksen yhteydessä. Prima vista-tulkkausta tilataan harvoin erillisenä palveluna, sillä yleensä asiakirjojen suullinen kääntäminen toteutuu jonkin muun tulkkauslajin, esimerkiksi konsekutiivitulkkauksen yhteydessä.

Sopii parhaiten: Tilanteet, joihin sisältyy lyhyiden kirjallisten materiaalien, esimerkiksi täytettävien lomakkeiden läpikäymistä. Yleistä myös oikeudenkäynneissä ja muissa erilaisissa juridisissa tilanteissa, joihin sisältyy paljon kirjallisia aineistoja.

Ilmoitustulkkaus

Prima-vista tulkkauksen toinen muoto, jota käytetään yleensä esimerkiksi tekstiviestien, ajanvaraustietojen tai muiden lyhyiden ja ytimekkäiden sisältöjen tulkkaamiseen. Tilaaja voi esimerkiksi lähettää tulkattavat sisällöt viestillä, ja tulkki soittaa tulkattavalle kääntäen viestin sisällön suullisesti.

Sopii parhaiten: Tilanteet, joissa lyhyt, tekstimuotoinen sisältö tarvitsee nopeaa suullista käännöstä.

Kuiskaustulkkaus

Kuiskaustulkkauksessa tulkki istuu yleensä kuulijoidensa vieressä ja tulkkaa kuiskaten tai hiljaisella äänellä enintään muutamalle kuulijalle. Kuiskaustulkkausta käytetään yleensä muuten yksikielisissä tilanteissa, joissa vain pieni osa kuulijoista tarvitsee tulkkausta.

Yleensä kuiskaustulkkausta suositellaan toteuttavan enintään kahdelle henkilölle kerrallaan, jotta toteutus hiljaisella äänellä onnistuu.

Sopii parhaiten: Yleisötilaisuudet, joissa vain muutama tulkkia tarvitseva, esimerkiksi monikieliset kokoukset, esitykset ja konferenssit.

Tiesitkö? Esimerkiksi kansainvälisissä poliittisissa tapaamisissa, joissa eri maiden presidentit kohtaavat, tulkkaus voidaan toteuttaa kuiskaustulkkauksena.

 

Simultaanitulkkaus

Simultaanitulkkauksessa eli samanaikaistulkkauksessa puhuja ja tulkki puhuvat nimensä mukaisesti yhtä aikaa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi konferenssin reaaliaikaisen seuraamisen omalla tai muulla ymmärrettävällä kielellä. Simultaanitulkkaus onkin peräkkäistulkkausta nopeampi tapa saada osallistujat kartalle tapahtumista.

Tulkkauslaji vaatiikin äänieristetyt tulkkauskopit ja tulkkauslaitteet kuulokkeineen häiriöttömän tulkkauksen toteutumiseksi. Tulkki kuulee tulkattavan puheen omista kuulokkeistaan ja tulkkaa puheen simultaanisti omaan mikrofoniinsa, joka puolestaan välittää äänen tulkkausta tarvitsevien omiin kuulokkeisiin.

Simultaanitulkkaus on kognitiivisesti kuormittavin tulkkausmuoto, joten usean tunnin tilaisuudet vaativat yleensä kaksi tulkkia parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Tulkkia tulisi tällöin vaihtaa vähintään puolen tunnin välein.

Laji sopii parhaiten: konferensseihin, tapahtumiin ja muihin monikielisiin tilaisuuksiin, joissa halutaan tarjota vieraskieliselle yleisölle mahdollisuus seurata tilaisuutta omalla kielellään reaaliaikaisesti.

Tiesitkö? Muun muassa useat TED Talk-tilaisuudet tulkataan simultaanisti, jolloin osallistujat voivat kuunnella puheenvuoron tulkattuna omalle kielelleen erillisistä kuulokkeista. Myös EU:n toiminnassa käytetään paljon simultaanitulkkeja.

 

Millaista tulkkausapua sinä tarvitset? Meiltä voit kysyä mitä vaan tulkkauspalveluihin liittyvää, tilauskoordinaattorimme auttavat mielellään mieltä askarruttavissa asioissa.

Ole meihin siis yhteydessä matalalla kynnyksellä, me ylitämme kieli- ja kulttuurirajat puolestasi!