Tilaa tulkkaus

Tilaa tulkkaus

Tulkkauksen kieli

Tilaajan tiedot

Hakulomake

Hakulomake

Yhteystiedot

Maximum file size: 134.22MB

Tulkkaus- ja käännöskielet

Soita meille!

Kuka tahansa voi olla tulkki, mutta onko se järkevää?

ammattitulkki

 

Oikeudenkäyntitilanteen tulkkaus herättää ihmetystä. Todistaja on juuri pitänyt pitkän puheenvuoron, mutta tulkin käännös on vain muutaman sanan mittainen. Tulkki vannoo tulkanneensa tarkasti, mutta muille paikallaolijoille jää epäilys, jäikö tarinasta jotain kertomatta.

Tulkkia tarvitseva henkilö varmistaa lääkäriltä useaan kertaan lääkkeen oikean annostuksen. Tulkki kääntää joka kerta ohjeen väärin, joten asiakkaalle jää kuva, että lääkettä tulisi ottaa 10 tablettia kaksi kertaa päivässä.

Nainen on lääkärin vastaanotolla saamassa hoitoa ruhjeisiinsa. Lääkäri yrittää tiedustella, mistä ruhjeet ovat peräisin. Nainen menee vaikeaksi. Paikalla tulkkaamassa on hänen aviomiehensä.

Arviointikeskustelussa yläkouluikäinen lapsi toimii tulkkina opettajan ja vanhemman välillä. Lapsi ei osaa kääntää kaikkia sanoja, joten hän päätyy tulkkaamaan vanhemman sanomiset hieman sinne päin. Myöhemmin käy ilmi, että vanhempi on yrittänyt kertoa lapsen kohtaamasta koulukiusaamisesta.

Tulkin asiantuntijuus on muutakin kuin kielitaitoa

Tiesitkö, että tulkkausalan titteleistä vain oikeustulkki on jollain tapaa suojattu ammattinimike? Kuka tahansa voi siis toimia tulkin nimikkeellä ilman rajoituksia. Periaatteessa asioimistulkilta pitäisi pystyä odottamaan alan ammattipätevyyttä, mutta laki ei anna tulkeille minkäänlaisia pätevyysvaatimuksia. Avuksi kutsuttu tulkki voi siis olla aivan kuka tahansa. Näin ei ehkä kuitenkaan pitäisi olla. Kahden eri kielen sujuva osaaminen ei automaattisesti tarjoa tulkin pätevyyttä.

Tulkin työ on haastavaa, ja se vaatii tuekseen kokemusta. Kielitaidon lisäksi ammattitaitoinen tulkki hallitsee erityissanastoja, tuntee suomalaista yhteiskuntaa, sekä omaa hyvät vuorovaikutustaidot. Tulkki tietää roolinsa ja sääntönsä tulkkaustilanteessa ja ilmoittaa jääviydestään tilanteen osuessa kohdalle. Ammattitaitoinen tulkki on sitoutunut asioimistulkin ammattisäännöstöön ja tietää roolinsa sekä velvollisuutensa esimerkiksi ehdottoman salassapidon suhteen. Ammattitaitoinen tulkki osaa myös kysyä tarkentavia kysymyksiä, jos jokin asia jäi epäselväksi. Epäpätevän tulkin kohdalla riskeerataan näiden kriteerien toteutuminen.

On myös täysin eri asia pyytää esimerkiksi kielitaitoista ystävää mukaan auttamaan yksinkertaisessa pankkiasiassa kuin ottaa samainen ystävä mukaan tulkkaamaan poliisikuulustelua. Räikeimmissä tilanteissa tulkkina on voitu käyttää alakouluikäistä lasta, tai aviopuoliso on ollut mukana tulkkaamassa terapiatilannetta. Muissa pohjoismaissa alaikäisen käyttäminen tulkkina on kielletty lailla, mutta Suomen laki ei ota aiheeseen kantaa. Ehkä kuitenkin pitäisi: tulkkaustilanteissa lapsi saattaa nimittäin kuulla vanhemmistaan asioita, jotka eivät todellakaan kuuluisi lapsen murehdittavaksi. Lapsella voi myös tuntea lojaliteettivelvollisuutta vanhempiaan kohtaan ja jättää ikävämmät asiat tulkkaamatta.

Virhetulkkaukset voivat aiheuttaa kohtalokkaita väärinymmärryksiä

Epäpätevän henkilön toimiessa tulkkina seuraukset voivat olla kohtalokkaat. Jos traumaterapiaa on tulkkaamassa oma aviomies, ei omaa ahdistustaan tai pelkotilojaan välttämättä halua jakaa niin avoimesti ja tämä hankaloittaa aidon avun saamista. Olemme kuulleet tilanteista, joissa tulkkia tarvinnut henkilö on esimerkiksi virheellisen tulkkauksen vuoksi ymmärtänyt lääkeannostuksen täysin väärin, tai hävinnyt oikeudenkäynnin koska tulkki on kääntänyt vain osan kerrotusta tarinasta tai kääntänyt sen virheellisesti. Olemme myös hiljattain saaneet lukea otsikoista esimerkiksi tilanteesta, jossa oikeuskäsittely jouduttiin kokonaan uusimaan tulkin puutteellisen ammattitaidon takia. Epäpätevien tulkkien hyödyntäminen on herättänyt moneen otteeseen huolta myös ammattitulkeissa.

Oikeudenmukainen viranomaiskäsittely vaatii sen, että tulkattavan asiakkaan kertoma tulkataan eteenpäin ymmärrettävästi, mitään vääristelemättä tai pois jättämättä. Tulkkaustilanteessa käsitellään usein tulkattavan asiakkaan elämän kannalta hyvin tärkeitä asioita, kuten terveydentilaa, turvapaikkaprosessia tai juridisten oikeuksien toteutumista. Tulkki on usein myös tilanteen ainoa henkilö, joka ymmärtää kaikkia osapuolia, jolloin hänen asiantuntemuksensa on entistä korostuneemmassa roolissa. Kohtalokkaan väärinymmärryksen korjaaminen voi olla täysin tulkista riippuvaista.

Oikeusturvallista viestintää kokeneen tulkin kanssa

Ästerällä laadunvalvonta käynnistyy heti rekrytointiprosessissa, ja hakijoilta tarkastetaan sekä koulutus- että työtodistukset pätevyyden varmistamiseksi. Meidät tunnetaan alalla haastavien ja sensitiivisyyttä vaativien tulkkaustilanteiden osaamisestamme, ja haluamme varmistaa, että meidät tunnetaan siitä myös jatkossa. Palvelumme on hieman hintavampi, mutta haluamme sillä varmistaa, että alan ammattilaiset saavat asiantuntijatyöstään asianmukaisen korvauksen. Ymmärrämme, että kielellisen tuen tarjoamisessa on suuri vastuu, joten haluamme tehdä oman osamme väärinkäsityksien välttämiseksi. Taloudellinen investointi laadukkaaseen tulkkaukseen on myös investointi yhdenvertaisempaan ja tehokkaampaan viestintään.

Tulkki voi olla jonkun ainoa mahdollisuus saada tarinansa kerrottua. On merkityksellistä, miten se kerrotaan eteenpäin.