Tilaa tulkkaus

Tilaa tulkkaus

Tulkkauksen kieli

Tilaajan tiedot

Hakulomake

Hakulomake

Yhteystiedot

Maximum file size: 134.22MB

Tulkkaus- ja käännöskielet

Soita meille!

Miksi kannattaa tilata oikea käännös?

ammattikääntäjä hallitsee kansainvälisen viestinnän

 

 

Ammattitaitoiseen käännökseen satsaaminen saattaa tuntua suuremmalta investoinnilta kuin käännöksen tekeminen omin päin. Asiantuntijan tekemä käännös on kuitenkin lähes aina järkevämpi investointi pitkällä aikavälillä. Etenkin, jos tilanne muistuttaa jotain näistä:

“Ei me tähän mitään kääntäjää tarvita, kielitaitoinen sukulaispoika tulee kääntämään nämä sivut meille pikkurahalla”.

Verkkosivujen julkaisun jälkeen huomaat kuitenkin, että käännökset kuulostavat kankeilta ja epäammattimaisilta. Kielikuvat ontuvat, ja orastava kansainvälinen asiakaskuntasi on ymmällään. Sivusi saa negatiivista palautetta.

“No eiköhän näitä todistuksia saa itsekin käännettyä, kun nämä käännöskoneetkin ovat nykyään niin hyviä. Haetaan vaan maistraatista apostille-todistus”.

Virastossa tulee kuitenkin ongelmia, sillä apostille-todennuksen voi saada vain viranomaisen tai siihen verrattavissa olevan tahon, esimerkiksi auktorisoidun kääntäjän, myöntämään todistukseen. Omin päin tehty käännös ei ole siis juridisesti pätevä.

Vastaavat tilanteet ovat valitettavan yleisiä, kun luotetaan täysin konekääntämiseen, omiin taitoihin tai henkilöön, jolla ei ole riittävää ammattitaitoa käännöksen tekemiseen. Käännöstyön toteuttaminen laadukkaasti vaatii muutakin kuin kielitaitoa!

Mikä on ammattikääntäjä?

Ammattikääntäjä ei itsessään ole suojattu ammattinimike, mutta esimerkiksi kaikki Ästerän kääntäjät ovat kielialan kokeneita ja koulutettuja ammattilaisia. Ammattikääntäjällä tarkoitetaankin esimerkiksi Suomen Kääntäjien ja Tulkkien liiton (SKTL) määritelmän mukaan korkeasti koulutettua kansainvälisen viestinnän asiantuntijaa. Sama määritelmä pätee myös kaikkiin Ästerän ammattikääntäjiin. Auktorisoitu kääntäjä puolestaan on suojattu ammattinimike, ja nimikkeen käyttöoikeutta tulee hakea Opetushallitukselta.

Kääntäminen ei ole vain sanaston ja kieliopin hallitsemista, se on laajempaa kielellistä ja kulttuurista ymmärrystä. Kieli rakentaa, muovaa ja ilmentää todellisuutta, yhteiskuntaa, normejamme ja tapojamme ajatella. Käännöksen tarkoitus onkin, että se tuottaa samanlaisen reaktion kohdekielessään ja –kulttuurissaan kuin alkuperäisversiossa. Ammattikääntäjä osaa ottaa työssään huomioon tällaiset asiat.

Miksi sijoittaa ammattilaisen tekemään käännöstyöhön?

Ammattikääntäjän tekemään työhön kannattaa satsata useastakin eri syystä:

 

Laatu ja tarkkuus

Ammattikääntäjällä on sanaston hallinnan lisäksi myös laajempi ymmärrys esimerkiksi kielen laadusta ja käännettyjen merkitysten tarkkuudesta. Koulutuksen ja kokemuksen myötä kääntäjät oppivat välittämään viestejä luontevasti ja tarkasti tekstin tarkoitetulle kohdeyleisölle. Myös tekstin sävy säilyy luontevana ammattikääntäjän käsissä!

 

Viestinnän tehokkuus

Vaikka ammattikääntäjän palvelut veisivätkin aluksi hieman enemmän aikaa ja resursseja, käännöstyö maksaa kuitenkin itsensä moninkertaisesti takaisin. Ammattikääntäjä on alansa kokenut ammattilainen, joka hoitaa työn tehokkaasti maaliin sovitussa aikataulussa ja vapauttaa sinulta työaikaa muiden asioiden hoitamiseen. Samalla lähtötekstin viestinnällinen tarkoitus säilyy. Itse tehdyt virheelliset tai kankeat käännökset voivat puolestaan heikentää lähtötekstin luotettavuutta.

 

Kulttuurinen ymmärrys

Kääntäjä ymmärtää käännöstyöhön liittyvän kulttuurisensitiivisyyden ja varmistaa, että viesti välittyy tarkoitetulla tavalla myös kohdekielessä. Olipa sitten kyse ohjeistuksesta, akateemisesta artikkelista tai lääkärinlausunnosta, ammattitaitoinen kääntäjä hallitsee kulttuuriset vastineet. Kääntäjä tekee tarvittaessa myös asianmukaiset kääntäjän huomautukset esimerkiksi todistuskäännöksiin, kun dokumentille ei löydy suoraa kohdekielistä vastinetta. Näin myös paikalliset viranomaiset ymmärtävät paremmin, mistä todistuksessa on kyse.

Milloin ammattikääntäjää tarvitsee?

Jos kyseessä on esimerkiksi lyhyt tekstiviesti tai somepostaus, jonka haluaa nopeasti kääntää kaverille, tarvetta ammattikääntäjän palveluille ei välttämättä ole. Kun kyseessä on pidempi kielellinen kokonaisuus, kuten esimerkiksi verkkosivut, yrityksen vuosikertomus tai ohjeistus, on suositeltavaa kääntyä kielialan ammattilaisen puoleen. Näin varmistetaan, että kulttuurikonteksti, merkityksien kääntyminen ja viestinnän tehokkuus otetaan kaikki huomioon.

Todistuskäännöksiin puolestaan suositellaan aina ammattikääntäjää, sillä viralliset käännökset vaativat aina tuekseen auktorisoidun kääntäjän leiman. Leima merkitsee käännöksen viralliseksi, joten käännetty versio todistuksesta on viranomaisten silmissä pätevä ja sillä on sama todistusvoima kuin alkuperäisversiolla. Auktorisoitu kääntäjä voi joissakin tapauksissa vahvistaa aidoksi myös jossain muualla tehdyn käännöksen, mutta hänen on ensin tarkistettava, että käännös on laadittu vaadittujen periaatteiden mukaisesti. Yleensä tuleekin siis halvemmaksi antaa auktorisoidun kääntäjän hoitaa työ alusta loppuun.

Käännöstöihin ei siis kannata suhtautua “pakollisena pahana”, vaan laadukkaana ja lisäarvoa tuovana palveluna, joka tarkoituksena on taata täsmällinen viestintä kohdekielellä. Suosittelemme lämpimästi kääntymään kieliasioissa aina ammattitaitoisen asiantuntijan puoleen. Näin tulet myös varmistaneeksi, että investointisi saa arvoisensa vastineen niin tuottavuuden kuin laadunkin osalta.

Lue lisää eri käännöspalveluistamme klikkaamalla tästä. Voit myös käydä tutustumassa Suomen auktorisoitujen kääntäjien listaan Opetushallituksen sivuilla.